Monday, May 24, 2021

ឯកសារមេរៀនទាក់ទងនឹងសំណង់ស្ពាន មានទាំងជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស

 ការរៀបរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម


 

 

នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមគិតអំពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នក មានចំណុចជាច្រើនដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដូចជា លុយ មនុស្ស ស្តុក និងចង្វាក់ផលិតកម្មជាដើម ប៉ុន្តែតិច ឬច្រើនគឺអាស្រ័យលើទំហំប្រតិបត្តិការរបស់វា។ ក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយ អ្នកមានសិទ្ធក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មទាំងមូលដំណើរការដោយរលូន និងកាន់តែប្រសើរ។ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមានច្រើនស្តង់ដារ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកជាម្ចាស់គួរដឹងថាត្រូវរៀបរចនាសម្ព័ន្ធបែបណាទើបទទួលបានប្រសិទ្ធភាព ស៉ីគ្នាទៅនឹងអាជីវកម្ម របស់អ្នក។ អ្នកគួរចាំថា ការរៀបរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម គឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើសារៈសំខាន់របស់វា មិនមែនរៀបឲ្យមើលទៅឃើញថាឡូយនោះទេ។ ផ្អែកលើសារៈសំខាន់មានន័យថា តើអ្នកដាក់តួនាទីនេះតួនាទីនោះ នៅត្រង់នេះនៅត្រង់នោះ ដោយសារអ្វី? ផ្នែកនីមួយៗនឹងធ្វើអ្វីខ្លះ ហើយនឹងបង្កើតផលប្រយោជន៍អ្វី? ប្រសិនបើអ្នកទើបតែចាប់ផ្តើមដំបូង ប្រហែលជាអ្នកមិនសូវយល់ពីចំណុចទាំងនេះ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនអាចធ្វើបាននោះទេ។ នៅក្នុងមេរៀននេះ មានការពន្យល់ជាច្រើនតាំងពីការរៀបរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង រហូតដល់ការរើសមនុស្សឲ្យមកកាន់តួនាទីសំខាន់ៗតាមផ្នែកនីមួយៗ។
រូបតំណាងនៅខាងលើនេះ គឺជាឧទាហរណ៍នៃរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូច។ តំណែងលើគេគឺតំណាងឲ្យអ្នក ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ នាយក ឬប្រធានប្រតិបត្តិ។ នៅក្នុងប្រអប់ដដែល មានរាយកាតព្វកិច្ចសំខាន់ៗចំនួនបីដែលអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវ គឺ៖ ការបង្កើតចក្ខុវិស័យអាជីវកម្ម & យុទ្ធសាស្ត្រ៖ ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំធំជាងគេ អ្នកមានតួនាទីសម្លឹងមើលទៅដល់អនាគតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ដឹងថាខ្លួនកំពុងដឹកនាំ អាជីវកម្ម និងកូនក្រុមទៅចំណុចណា និងដឹងថាត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះទើបអាចទៅដល់គោលដៅបាន។ ទំនាក់ទំនង៖ ក្នុងការរកស៉ី ទំនាក់ទំនងគឺជារឿងចាំបាច់ ជាពិសេសសម្រាប់ម្ចាស់ និងមេដឹកនាំអាជីវកម្ម។ មិនថាទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមការងារ ដៃគូ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬអតិថិជននោះទេ វាសុទ្ធតែផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវផលប្រយោជន៍។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើជាមេដឹកនាំគេ ប៉ុន្តែមានទំនាក់ទំនងខ្សោយនោះ អ្នកនឹងមិនអាចឆ្ពោះទៅមុខបានលឿនទេ។ មធ្យោបាយបង្កើនចំណូល៖ អ្នកប្រាកដជាមិនចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដើរថយក្រោយ ឬនៅនឹងថ្កល់ទេ គឺចង់ឲ្យវាលូតលាស់ទៅមុខ។ ប្រាក់ចំណូលគឺជាអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមអាជីវកម្មរបស់អ្នកឲ្យធំធាត់ ដូច្នេះស្ថិតក្នុងតំណែងរបស់អ្នក អ្នកគួរតែដឹងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំៗ អ្នកត្រូវការឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករកប្រាក់ចំណូលបានប៉ុណ្ណា។ ប្រសិនបើអ្នកជាមេដឹកនាំគេមិនដឹងថាចង់បានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្មាន និងមិនដឹងថាធ្វើបែបណាទើបអាចបង្កើនចំណូលបាន វានឹងធ្វើឲ្យថ្នាក់ក្រោមកាន់តែមិន ដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណា។ បីចំណុចខាងលើ គ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃភាពទទួលខុសត្រូវទូទៅក្នុងអាជីវកម្មខ្នាតតូចប៉ុណ្ណោះ។ នៅមានការទទួលខុសត្រូវតូចៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងចំណុចនីមួយៗ អាស្រ័យលើអ្នកកំណត់។ ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើ គឺជារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនខ្នាតតូច ដូច្នេះប្រតិបត្តិការស្នូល គឺសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន។ នៅពេលអ្នកមានគម្រោងបើកអាជីវកម្មដឹកជញ្ចូន អ្នកបានត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រ និងគម្រោងសំខាន់ៗទាំងអស់ ប៉ុន្តែតើអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ម្នាក់ឯងបានទេ?
ឧបមាថាអ្នករកស៉ីចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិ ៣ នាក់ទៀត(អាជីវកម្មសហកម្មសិទ្ធទូទៅ) ដែលសរុបមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនចំនួន ៤ នាក់។ បន្ទាប់មកអ្នកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយដៃគូទាំងអស់ ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ចុះបញ្ជីពន្ធដារ និងស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងកាតព្វកិច្ចច្បាប់ផ្សេងទៀតបើចាំបាច់។ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកបានចែកតួនាទីគ្នាទទួលខុសត្រូវរួចហើយ ដែលអ្នកកាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិ ដៃគូម្នាក់ទៀតទទួលខុសត្រូវផ្នែកទីផ្សារ ដៃគូម្នាក់ទៀត ទទួលខុសត្រូវផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងម្នាក់ចុងក្រោយទទួលខុសត្រូវខាងហិរញ្ញវត្ថុ។ អ្នកទាំង ៣ ត្រូវធ្វើការដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលអ្នកដាក់ឲ្យពួកគេ ហើយអ្នកជាអ្នកត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរបស់ពួកគេ។ អ្នកកាន់ផ្នែកទីផ្សារ៖ ផ្នែកនេះទទួលខុសត្រូវរៀបយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីវាយឡុកទីផ្សារ និងជម្រុញការលក់តាមរយៈការបង្កើតប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ ហើយដាក់ឲ្យនាយកប្រតិបត្តិត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការសម្រេចចិត្ត។ មេដឹកនាំផ្នែកនេះត្រូវធ្វើការផ្តោតធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្ត គម្រោងឲ្យបានតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ និងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ធ្វើឲ្យផ្នែករបស់ខ្លួនដំណើរការបានជោគជ័យ និងមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកដែនគ្រប់គ្រងក្នុងផ្នែកផ្សេង ទោះបីខ្លួនជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្នាក់ក៏ដោយ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមពីនាយកប្រតិបត្តិ ផ្នែកទីផ្សារត្រូវអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនរួមមានការធ្វើប្រូម៉ូសិន និងឃោសនា ឲ្យសាធារណៈជនស្គាល់យីហោ និងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន។ អាជីវកម្មខ្លះដាក់ផ្នែកលក់នៅក្នុងផ្នែកទីផ្សារ ចំណែកខ្លះទៀតដាក់ផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកលក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេផ្តោតលើតួនាទីធ្វើទីផ្សារ និងការលក់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ផ្នែកប្រតិបត្តិការ៖ បន្ទាប់ពីផ្នែកទីផ្សារដំណើរការ អតិថិជនចាប់ផ្តើមស្គាល់ និងប្រើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញ ផ្នែកប្រតិបត្តិការត្រូវទទួលខុសត្រូវចាប់ពីសេវាកម្មទទួលអតិថិជន ទទួលទំនិញ វេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅតាមគោលដៅឲ្យទាន់ពេលកំណត់។ អ្នកកាន់ផ្នែកប្រតិបត្តិការត្រូវផ្តោតលើតួនាទីរបស់ខ្លួន គឺធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដំណើរការទៅមុខ និងពិនិត្យមើលស្តង់ដារសេវាកម្មរបស់ខ្លួន ថាបំពេញចិត្តអតិថិជនបាន ឬអត់ និងធ្វើឲ្យប្រាកដថាវាស្របតាមទម្រង់ ឬនិតិវិធីការងារដែលបានកំណត់។ ផ្នែកលុយ៖ បន្ទាប់ពីផ្នែកប្រតិបត្តិការដំណើរការ ប្រាក់ចំណូលក៏ចាប់ផ្តើមចូលដែរ បែបនេះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីកត់ត្រាប្រាក់ចំណូល-ចំណាយ គ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូល និងរៀបចំរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ តាមស្តង់ដារ គណនេយ្យ សម្រាប់ដាក់ជូនថ្នាក់លើពិនិត្យ។ អ្នកកាន់ផ្នែកនេះក៏ទទួលខុសត្រូវតាមដានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអាជីវកម្ម និងរាយការណ៍ទៅនាយកប្រតិបត្តិផងដែរ។ មេដឹកនាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវចេះគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់លុយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។
ប្រសិនបើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកប្រើបច្ចេកវិទ្យាជំនួយ អ្នកត្រូវការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតសម្រាប់ទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងដំណើរការ និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការ។ សរុបក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើ តំណែងនាយកប្រតិបត្តិត្រូវចេះដឹកនាំឲ្យផ្នែកទាំងបីខាងក្រោមធ្វើការជាប្រព័ន្ធ និងស៉ីចង្វាក់គ្នា ដើម្បីដណ្ដើមយកភាពជោគជ័យនៅក្នុងទីផ្សារ។ ប្រសិនប្រៀបធៀបក្នុងការធ្វើសង្គ្រាម នាយកប្រតិបត្តិគឺជាមេទ័ពធំ ដែលត្រូវមានយុទ្ធវិធីដឹកនាំមេទ័ពតូចៗឲ្យបានល្អដើម្បីច្បាំងយកជ័យជម្នះនៅលើសមរភូមិ។ មេទ័ពតូចៗត្រូវអនុវត្តបទបញ្ជារបស់មេទ័ពធំឲ្យបានល្អ ហើយដឹកនាំកូនទ័ពរបស់ខ្លួនចូលច្បាំងដោយភាពអង់អាចក្លាហាន និងវៃឆ្លាត។ ត្រង់ចំណុចប្រតិបត្តិការ ដោយសារតែវាជាអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទើបប្រតិបត្តិការស្នូលរបស់វាមានតែការដឹកជញ្ជូន ប៉ុន្តែបើវាជាអាជីវកម្មផលិតផលិតផល ផ្នែកប្រតិបត្តិការត្រូវទទួលខុសត្រូវចាប់តាំងពីវត្ថុធាតុដើមរហូត ដល់ចង្វាក់ផលិតកម្ម ត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងវេចខ្ចប់ដើម្បីនាំចូលទីផ្សារ។ ផ្នែកទីផ្សារ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការវិភាគផលិតផលដែលត្រូវផលិត កំណត់ថ្លៃផលិតផល ធ្វើប្រូម៉ូសិន និងចែកចាយទៅកាន់សាធារណៈជន និងអតិថិជនគោលដៅ។ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកកត់ត្រា និងគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលដែលអាជីវកម្មរកបាន ហើយរៀបចំរបាយការណ៍លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ឬម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់៕

Sunday, May 23, 2021

The 2022 Ford F-150 Lightning is the automaker's first electric truck, but how good is it? Fox News went for a ride to find out. | The Fox Garage https://fxn.ws/3hJScBU

 
 

 

Thursday, May 20, 2021

Biden says ‘hate can be given no safe harbor’ as he signs anti-Asian hate crimes billEmphasizing that "we are committed to stop the hatred and the bias," President Joe Biden on Thursday signed into law a bipartisan bill

 that would speed the review of hate crimes and make it easier to aid in their reporting. The president spoke before signing the COVID-19 Hate Crimes Act, a measure that overwhelming passed both houses of Congress and which was spurred by the reported surge in anti-Asian hate crimes amid the coronavirus pandemic, which originated in China before sweeping the globe. Repeating a line that he’s often used, Biden said that "hate can be given no safe harbor in America." And he emphasized that "right now, this is a critical problem, hate crimes being under reported."The new law aims to tackle that problem by creating a new Justice Department position to expediate the review of potential COVID-19-related hate crimes which are reported to federal, state, or local authorities. And it will expand efforts to make the reporting of hate crimes more accessible at the local and state levels. Vice President Kamala Harris, the nation’s first female, Black, and Asian American vice president, highlighted that "this bill brings us one step closer to stopping hate, not only for Asian Americans but for all Americans." NYPD INVESTIGATING HATE CRIME ATTACK ON ASIAN MAN And Biden pledged that "with this new law, the Department of Justice and this entire administration is going to step up." Preaching bipartisanship in a nation extremely divided along partisan lines, the president noted that "I believe with every fiber in my being that there are simple, core, values and beliefs that should bring us together as Americans. One of them is standing together against hate, against racism, the ugly poison that has long haunted and plagued our nation." And pointing to the bipartisan audience at the White House bill signing ceremony, Biden said "you’ve taken that first step, that important step." POLICE IN CALIFORNIA MAKE ARRESTS IN ROBBERY OF ELDERLY ASIAN MAN The measure passed the Senate 94-1 last month before sailing through the House this week by a 364-62 vote. "I’m proud today of the United States. I’m proud today of our political system, the United States Congress. I’m proud today that Democrats and Republicans have stood up together to say something," Biden emphasized. And Biden, who made a pledge to work with Republicans a pillar of his 2020 campaign for the presidency, praised the lawmakers from both parties who spearheaded the bill for "showing that our democracy can work and deliver for the American people." But the president, raising his voice, warned that "every time we let hate flourish, we make a lie of who we are as a nation." He urged that "we cannot let the very foundation of this country continue to be eaten away" and said that "I look at this law that you passed as maybe the first break, the first significant break in a moment in our history that has to be turned around." Harris, speaking ahead of the president, acknowledged that with the bill signing, "our work will not be done. Here is the truth. Racism exists in America. Xenophobia exists in America. Anti-Semitism, Islamophobia, homophobia, transphobia, it all exists. And so the work to address injustice, wherever it exists, remains the work ahead."

 

New York gubernatorial candidate Andrew Giuliani joined "The Story with Martha MacCallum" to discuss the rising crime rates in the state and his bid for governor

 

Majority of Portlanders feel police presence should increase or remain the same after year of protests: report 

he majority of Portland residents feel that police presence in the Oregon city should increase or remain the same, according to researched obtained by Oregon Live/The Oregonian. DHM Research surveyed 600 Portland metro area residents from April 30 to May 6 of this year and asked a variety of questions, including: "Thinking about the city of Portland broadly — not just downtown —do you think that the police presence should increase, stay at current levels, or decrease?" The answers were broken down by whether the respondents lived in the city of Portland or the overall Portland metro area, and also by whether they felt that police presence should increase, decrease, stay at its current level or "don’t know," according to Oregon Live/The Oregonian. VETERAN WHO WAS HARASSED BY ANTIFA OVER FLAG SAYS RIOTS HAVE BECOME PART OF PORTLAND’S LANDSCAPE Half of all respondents said they felt that Portland’s police presence should increase, while an additional 24% said it should remain the same, the report said. Meanwhile, 42% people who lived in the city of Portland reportedly said it should increase, while 30% said it should "stay at current levels." Out of all respondents, 15% said they felt the police presence should decrease, while 11% said they don’t know, the report said. PORTLAND MAYOR 'GRATEFUL' FOR BIDEN REVERSAL OF TRUMP ORDER THAT SENT FEDERAL AGENTS TO CITY AMID PROTESTS The question’s results had a 5.7% margin of error. Tensions flared in Portland for as many as 100 days straight during the summer of 2020 as protesters called for an end to systemic racism and police brutality in the wake of several high-profile deaths. The unrest has continued in spates throughout the year and often descended into violence and destruction. CLICK HERE TO GET THE FOX NEWS APP When asked whether respondents felt downtown Portland – where protests and riots have frequently broken out over the past year – "is more or less safe than it was 12 months ago," 42% said it was "much less safe." Of the remaining responses, 27% of people said it was "about the same," 21% said it was "somewhat less safe,"4% said it was "somewhat safer," 4% said they don’t know and 2% said it was "much safer," the report says.

 


House Intel Republicans urge ‘more pressure on China,’ claiming evidence suggests Wuhan lab leak 

 Good morning and welcome to Fox News First. Here's what you need to know as you start your day … House Intel Republicans urge ‘more pressure on China,’ claiming evidence suggests Wuhan lab leak EXCLUSIVE: Republicans on the House Intelligence Committee say there is "significant circumstantial evidence" that the coronavirus outbreak stemmed from a leak at China's Wuhan Institute of Virology. The lawmakers urged the federal government to put "more pressure on China" to allow for a "full, credible investigation" into the source of the global pandemic. Committee Ranking Member Devin Nunes, R-Calif., and Republicans on the panel released a report Wednesday, first obtained by Fox News, saying it was "crucial for health experts and the U.S. government to understand how the COVID-19 virus originated" to prevent "or quickly mitigate future pandemics." Republicans pointed to China’s "history of research lab leaks resulting in infections," and warnings from U.S. diplomats in China as early as 2017 that the Wuhan lab was conducting "dangerous research" on coronaviruses without following "necessary safety protocols, risking the accidental outbreak of a pandemic." Republicans also pointed to public reports that "several researchers in the Wuhan lab were sickened with COVID-19-like symptoms" in Fall 2019, and the Chinese military’s "involvement in the Wuhan Lab." CLICK HERE FOR MORE ON OUR TOP STORY. In other developments: Pompeo calls on China to release evidence disproving Wuhan lab leak theory: 'Come on, bring it' - Ex-New York Times health reporter: 'Lab leak' coronavirus theory looking stronger - Sources believe coronavirus outbreak originated in Wuhan lab as part of China's efforts to compete with US - Ingraham: We won the COVID debate, now get ready for 'impending' climate lockdowns Michigan's Whitmer should give notice on out-of-state travel, state Republicans say A bill introduced in the Michigan Legislature on Wednesday would require Gov. Gretchen Whitmer to notify lawmakers when she plans to travel out of the state The bill follows Whitmer’s controversial $27,521 Florida trip in March when she visited her ailing father but initially refused to give details about the trip. Bobby Leddy, the governor’s press secretary, claimed the legislation was politically motivated. "It would behoove the Legislature to read the Michigan Constitution, which clearly outlines a process to ensure that there is always an acting governor available to continue the functions of the state in case of an emergency," he said, according to the Detroit Free Press. "If the Legislature wants to waste their time playing games, that’s their own decision, but Gov. Whitmer is going to remain focused on ending this pandemic and putting Michigan back to work." CLICK HERE FOR MORE. n other developments: - Michigan Gov. Whitmer's controversial Florida trip subject of IRS complaint - Gretchen Whitmer's Florida trip: company that flew governor not authorized for charter flights, FAA says - Michigan's Whitmer paid $27,521 for Florida trip using mix of donor fund, own cash, aide says - Michigan Gov. Whitmer looking to shut down Enbridge pipeline during national gas shortage Rural Oregon counties look to join more conservative Idaho An effort to move nearly two dozen of Oregon’s most rural counties into the more conservative neighboring state of Idaho has gained momentum – with five counties voting this week in favor of having local officials consider the issue, according to reports.